SEKOLAH KEBANGSAAN SRI PANTAI, LAHAD DATU, SABAH

Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2018


Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2018 yang telah dikeluarkan secara rasmi oleh KPM adalah seperti berikut:
 1. Bilangan 1 Tahun 2018: Syarat-syarat Belajar Semula (Mengulang) di Tingkatan Lima bagi Sesi Persekolahan Tahun 2018
 2. Bilangan 2 Tahun 2018: Penyelarasan Pelaksanaan Waktu Persekolahan Fleksibel di Sekolah Kebangsaan Orang Asli 
 3. Bilangan 3 Tahun 2018: Permohonan Kemasukan Sekolah Murid Bukan Warganegara
 4. Bilangan 4 Tahun 2018: Kemasukan Murid ke Tingkatan Enam Tahun 2018
 5. Bilangan 5 Tahun 2018: Penamaan Semula Tingkatan Enam
 6. Bilangan 6 Tahun 2018: 
 7. Bilangan 7 Tahun 2018: Kemasukan Murid Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) [SJK(C)] dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) [SJK(T)] ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tanpa Melalui Kelas Peralihan bagi Sesi Persekolahan Tahun 2019
 8. Bilangan 8 Tahun 2018: Panduan Menangani Isu Beg Berat Murid di Sekolah
 9. Bilangan 9 Tahun 2018: 
 10. Bilangan 10 Tahun 2018: Takwim Penggal dan Cuti Persekolahan Tahun 2019 bagi Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan
 11. Bilangan 11 Tahun 2018: 
 12. Bilangan 12 Tahun 2018: Garis Panduan Pelaksanaan Mata Kredit Pembangunan Profesionalisme Berterusan (MyPPB) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
 13. Bilangan 13 Tahun 2018: Kesinambungan Pelaksanaan Dual Language Programme (DLP) di Peringkat Menengah Atas Secara Berperingkat Mulai Tahun 2019
 14. Bilangan 14 Tahun 2018: Pemansuhan Amalan Peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun Murid Tahap 1 (Tahun 1, 2 dan 3) di Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia

Terakhir dikemas kini pada: 1 Disember 2019

Post a Comment

0 Comments