SEKOLAH KEBANGSAAN SRI PANTAI, LAHAD DATU, SABAH

Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2019


Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2019 yang telah dikeluarkan secara rasmi oleh KPM adalah seperti berikut:
  1. Bilangan 1 Tahun 2019: Langkah-langkah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi Menjamin Kesihatan dan Keselamatan Murid-murid di Sekolah-sekolah yang Berada dalam Kawasan Berjerebu yang Dianggap Kritikal
  2. Bilangan 2 Tahun 2019:
  3. Bilangan 3 Tahun 2019: Garis Panduan Pengurusan Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (Cetakan 2018)
  4. Bilangan 4 Tahun 2019:
  5. Bilangan 5 Tahun 2019:
  6. Bilangan 6 Tahun 2019: Pelaksanaan Modul Teknologi Maklumat dalam Kurikulum Kebangsaan oleh Pihak Luar dalam Jadual Waktu Rasmi Persekolahan di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
  7. Bilangan 7 Tahun 2019: Pelaksanaan Pendidikan Sivik di Prasekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah, Kementerian Pendidikan Malaysia
  8. Bilangan 8 Tahun 2019: Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif (Model Holistik) Murid Berkeperluan Khas (MBK) Secara Berperingkat-peringkat Mulai 2020
  9. Bilangan 9 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Kesusasteraan Melayu Komunikatif, Kesusasteraan Inggeris, Kesusasteraan Cina Dan Kesusasteraan Tamil secara Berperingkat-peringkat di Tingkatan 4 Sekolah Menengah, Kementerian Pendidikan Malaysia Mulai Tahun 2020
Terakhir dikemas kini pada: 1 Disember 2019

Post a Comment

1 Comments